Kinderopvang DreamKids

Liefdevol &  Zorgzaam

Pedagogisch Beleid

Bij DreamKids werken wij met een pedagogisch beleidsplan. Hierin kunt u lezen op welke wijze wij invulling geven aan de opvang van de kinderen in Kinderdagverblijf DreamKids. Het volledige beleidsplan van het kinderdagverblijf is ter inzage op onze vestiging aanwezig. Om u alvast kennis te laten maken met ons beleid is op deze website een verkorte versie te downloaden.    Verkort%20beleidplan.pdf 

Ook bij de BSO werken wij volgens een beleidsplan. Dit beleidsplan kunt u hierbij inzien Beleidsplan%20BSO%202018.pdf


Huisregels

Bij kinderopvang DreamKids werken we met de volgende huisregels:  Huisregels%20DreamKids.pdf


Klachten

Bij kinderopvang DreamKids streven we naar een open en transparante communicatie met ouders en kinderen. Alles is bespreekbaar! Mocht er ondanks ons overleg toch een klacht blijven bestaan dan hebben wij de volgende klachtenregeling: Klachtenregeling%20DreamKids.pdf


GGD inspectie

Elke kinderopvangorganisatie in Nederland wordt getoetst door de GGD. De GGD toetst of het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die gesteld worden in de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Bijgaand vindt u de rapporten naar aanleiding van de inspecties die de GGD Hollands Noorden bij kinderdagverblijf DreamKids heeft uitgevoerd.   https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Kdv/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=143315   https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/Bso/GegevensOKO.jsf?selectedResultId=153206


Privacy Beleid

Bij kinderopvang DreamKids verwerken we de persoonsgegevens van onze relaties conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bijgaand ons privacybeleid.  Privacy%20beleid%20DreamKids.docx